Måleri

Vi utför alla former av tapetsering och måleri – såväl invändigt som utvändigt.
Detta inkluderar nybyggnads-, reparations- och ombyggnadsmåleri av bostäder och allmänna lokaler, i villor, hyresfastigheter samt kontors- och industrilokaler.

Såväl privatkunder i egna villor, radhus och bostadsrätter som professionella kunder inom nyproduktion och bland annat bostadsförvaltning finns bland våra uppdragsgivare.
Våra samarbetspartners har över 30 års erfarenhet ifrån måleribranschen så för oss är yrkesheder och kvalitet mer än bara ord.

Naturen är viktig för oss!

För oss är det självklart att sätta miljön främst i allt vi gör. Därför har vi valt att endast lämna allt vårt avfall till kommunernas återvinningscentraler där vi sorterar allt vårt avfall i enlighet med gällande miljöföreskrifter.

Läs mer